Boligindretning

CO2 udslip fra dampskibe

Stigningen i den globale handel, især med varer, der transporteres af store dampskibe, har medført en stigning i CO2-emissionerne fra dampskibe. Fragtskibe tegner sig for ca. 90 % af den samlede verdenshandel og over 3 % af de globale CO2-emissioner. Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) anslår, at vil verdens flåde af handelsskibe udlede yderligere 1,5 gigaton CO2 i 2030. Denne stigning i emissionerne er en stor kilde til bekymring for det globale miljø og for dem, der er berørt af luftforurening fra skibsfart.

For at løse dette problem er der blevet gennemført flere initiativer for at reducere skibsemissionerne. Det drejer sig bl.a. om skift af brændstof, eftermontering af motorer, rensning af skrog og brug af alternative brændstoffer. IMO har også vedtaget regler, der kræver, at skibe skal anvende renere brændstoffer, samt Solar Voyage 2050, der sætter et mål for kommercielt levedygtige skibe uden emissioner i midten af dette århundrede.

Desuden har flere internationale organisationer udviklet programmer for at bidrage til at reducere emissionerne fra dampskibe. Clean Air-programmet, der støttes af EU, fokuserer på at reducere luftforurening fra skibe gennem overvågning og regulering. FN’s Global Compact har også oprettet et initiativ til bekæmpelse af forurening til søs, som arbejder på at udvikle strategier til at reducere luftforurening fra skibsfart.

Vis mere
Back to top button
Close